• EXACTO BUDGETING

KOM HURTIGERE I MÅL MED BUDGETTET, OG BLIV MERE NØJAGTIGE I JERES FORECAST 

Siden 2007 har vi hjulpet over 100 virksomheder med at strømline deres budget og forbedre nøjagtigheden i deres forecast. I vores løsninger kombinerer vi det bedste fra to verdener: En hurtig og sikker bagvedliggende database til lagring af alle data samt en velkendt og fleksibel brugergrænseflade i Excel.


Slip for Excel-filerne

Med vores budgetværktøj ”exacto budgeting” slipper I for det hav af Excel-filer, der ofte præger en budgetproces. I nøjes i stedet for med én Excel-fil oven på en SQL-database. Det er dermed slut med at distribuere Excel-filer, holde styr på mange versioner samt bekymre sig om, at nogen ser data, som de ikke må. Læs hvordan vi har hjulpet en stor global spiller inden for transportsektoren med at effektivisere budgetprocessen.


Højere tillid til tallene

Med vores forecast-løsning udnytter I de data, I allerede har til jeres rådighed. Jeres forecast vil ramme mere præcist, fordi I får mulighed for at analysere data og også lave statistiske fremskrivninger. Forecastingen er dermed ikke blot baseret på en kvalificeret mavefornemmelse, men tager afsæt i fakta. Tilliden til tallene er højere, og tiden kan i stedet bruges til at analysere og finpudse forecastet frem for at konsolidere og afstemme tunge Excel-ark. Læs hvordan vi har hjulpet en international produktionsvirksomhed med at forbedre nøjagtigheden af deres forecast markant.


Vil I vide mere?

Vores budget- og forecast-løsninger er fuldt skalérbare. Vi skræddersyr løsninger til jeres virksomheds størrelse og behov. Vil I vide mere, så tilmeld jer en online-demo her. Eller kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår jeres budget- og forecastproces.

 


KONTAKT 

Martin Mark Rasmussen
Partner
Tlf.: +45 6179 8020
E-mail: mmr@exacto.dk


I denne korte video præsenterer vores CEO exacto budgeting.

Vil I vide mere om exacto budgeting? Download vores brochure her.

KUN ÉN EXCEL-FIL

Vil I gerne effektivisere jeres budget- og forecastproces? Med vores løsning slipper I for de mange Excel-filer, der ofte præger arbejdet med budgettering og forecasting. Vi strømliner processen, så jeres budgettering og forecasting kun er lagt an på én enkelt Excel-fil.

SKRÆDDERSYET LØSNING

Vil I gerne nå hurtigere i mål med jeres budgettering og ramme mere præcist med jeres forecasting? Vi hjælper jer med en skræddersyet og brugervenlig løsning, der er intuitiv og fleksibel for både administratorer af processen og i lige så høj grad jeres brugere.

STÆRKE ANALYSER

Vil I gerne blive klogere på jeres tal? Med vores løsning får I et stærkt analyseværktøj til opfølgning i løbet af et budgetår. Fx med funktionaliteter til opdatering af realiserede tal, simulering på væsentlige parametre, scenarieanalyse samt statistisk forecasting.

SÅDAN GØR VI BUDGETTERINGEN MERE FLEKSIBEL FOR BRUGERNE

I denne video får I et kort preview af exacto budgeting og et par udvalgte features

En video kan dog ikke stå alene. Så book os til en online-demo, eller kontakt os for et uforpligtende møde, hvis I gerne vil vide mere - og se værktøjet i en live-version. 

 


Se, hvordan exacto budgetings brugere kun arbejder ét og samme sted.

HVORDAN KOMMER VI I GANG?

I vores møde med jer vil vi indledningsvis afklare, hvad der er jeres konkrete behov ift. effektivisering og optimering af jeres budgetproces.

Som leverandør er det vores vigtigste opgave, at exacto budgeting til fulde understøtter de mål og ambitioner, I som virksomhed har for jeres budgettering. Men også at værktøjet er nemt at anvende i hverdagen for både brugere og for jer, som administrerer budgetprocessen.


Læs mere

FÅ SVAR PÅ JERES SPØRGSMÅL

Der kan være mange spørgsmål at tage stilling til, når vores kunder overvejer at få nyt budgetsystem. Vi har nedenfor lavet en Q&A med de spørgsmål, vi oftest møder hos vores kunder.

1. SLIPPER VI FOR AT SENDE EXCEL-FILER RUNDT MELLEM BRUGERNE?

  • Ja, alle brugerne tilgår én Excel-fil, hvorfra data skrives direkte til databasen.


2. KAN EXACTO BUDGETING INTEGRERES MED VORES ERP-SYSTEM?

  • Ja, stamdata og realiserede tal kan importeres fra alle ERP-systemer.


3. KAN DATA EKSPORTERES FRA EXACTO BUDGETING?

  • Ja, alle data kan eksporteres til Excel, CSV eller direkte til et ERP-system.


4. HÅNDTERES VORES DATA SIKKERT?

  • Ja, sikkerhed og brugerrettigheder er på niveau med virksomhedens øvrige systemer via AD-autorisationer.


5. KAN VI SELV VEDLIGEHOLDE APPLIKATIONEN?

  • Ja, I kan selv foretage vedligehold af alle dimensioner, fx kontoplan, medarbejdere og cost centre.


6. KAN SYSTEMET HÅNDTERE FLERE BUDGETVERSIONER?

  • Ja, det er muligt at køre med flere samtidige versioner.


7. KAN VI SIMULERE PÅ NØGLEPARAMETRE MELLEM VERSIONER?

  • Ja, simuleringsmulighederne er avancerede, og der kan tages højde for alle relevante parametre eksempelvis valutakurser og råvarepriser.


8. KAN VI OPDATERE MED REALISEREDE TAL I LØBET AF ÅRET?

  • Ja, budgettet kan opdateres med realiserede tal til brug for forecasting og gør således exacto budgeting til et værktøj, der kan bruges gennem hele året.


9. ER DER KAPACITETSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER?

  • Nej, som udgangspunkt understøtter exacto budgeting et stort set ubegrænset antal budgetenheder og brugere. Vi har eksempler på løsninger med over 500 enheder og næsten 1.000 brugere.


10.TILBYDER I SUPPORT?

  • Ja, vi servicerer og supporterer vores kunder; typisk inden for én arbejdsdag. En skræddersyet supportaftale kan også indgås.

HVAD LAVER VI?

BUDGETTERING & FORECASTING

BUDGETTERING & FORECASTING

Har I en tung og tidskrævende budgetproces, som kunne trænge til et service-eftersyn?

 

Læs mere

RAPPORTERING

RAPPORTERING

Betaler I licens til en standardiseret rapporteringsløsning, som ikke imødekommer jeres behov?

 

Læs mere

KONSOLIDERING

KONSOLIDERING

Er jeres konsolideringsmodeller præget af mange manuelle rutiner og svære at få et overblik over?

 

Læs mere

SALGSFORECAST

SALGSFORECAST

Kunne I tænke jer et forecast-grundlag baseret på realiserede tal i et rullende statistisk forecast?

 

Læs mere

TILBUDSMODEL

TILBUDSMODEL

Er tilbudsgivning en strømlinet proces med sikkerhed for overholdelse af fx standardpriser og rabatstrukturer i jeres virksomhed?

 

Læs mere

RESSOURCE-PLANLÆGNING

RESSOURCE-PLANLÆGNING

Har I brug for at få bedre overblik over jeres planlagte ressourceforbrug?

 

Læs mere

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

 

BOOK EN ONLINE-DEMO
BOOK EN ONLINE-DEMO
Vil I høre mere om, hvordan vi kan optimere jeres budget- og forecastproces?
Tilmeld jer vores 30 minutters online-demo. Her viser vi, hvordan I med exacto budgeting kan spare tid og slippe af med de mange Excel-filer, når I budgetterer og laver jeres forecast.
Online-demo