• KONSOLIDERING

KONSOLIDERING GJORT ENKELT

Vi ser ofte, at virksomheder køber dyre standardværktøjer til konsolidering, uden at løsningerne til fulde matcher den enkelte koncerns behov. Hos exacto udvikler vi skræddersyede konsolideringsløsninger med direkte integration til virksomhedens egne datakilder, så det bliver enkelt og hurtigt at danne sig overblik over koncernens samlede regnskabstal.

 

Automatisering

exactos konsolideringsløsninger bygger på vores egenudviklede teknologi, exacto core®, hvor vi udnytter synergierne mellem Excel og SQL. Her bliver Excel en velkendt og intuitiv brugergrænseflade oven på en stærk database-teknologi.

For vores kunder betyder det, at de arbejder i et fuldt automatiseret setup, hvor alle konsolideringsdata samles og håndteres sikkert ét og samme sted; og det uanset om datterselskabernes respektive data hentes ind fra forskellige økonomisystemer eller blot via en flad Excel-/CSV-fil. Med en automatisering af processen – og dermed en eliminering af håndholdte data – undgår vores kunder, at der sniger sig manuelle fejl ind i datagrundlaget.

 

Agil løsning

Med exactos løsning til konsolidering opnår vores kunder fuld sporbarhed i hele processen. De får en agil løsning, hvor fx opkøb, frasalg og ændring i ejerandele kan håndteres effektivt med blot få klik via administrationsmodulet. Også de ofte vanskelige omregninger fra lokal til fælles koncernvaluta - på tværs af koncernens selskaber - styres fra centralt sted direkte i løsningen med et fast regelsæt for beregning af resultat- og balancekurser.

 

Rapportering

Management rapporteringen er en fuldt integreret del af løsningen med rapporter på resultat, balance og cashflow, så ledelsen til enhver tid hurtigt kan få adgang til den information, som er relevant for dem; uanset om det gælder koncern-, delkoncern- eller datterselskabsniveau. Afrapporteringen kan ske i henholdsvis Word eller PowerPoint – ligeledes fuldt automatiseret via vores integrerede rapportgenerator.

 

Vil I vide mere?

Hvad der overrasker en del af vores kunder, er, at selvom vores værktøjer er fuldt ud skræddersyet til den konkrete virksomhed, så er implementeringstiden kort. Vil I høre mere? Så kontakt partner Tom Kortegaard for et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår jeres konsolideringsproces.  

 


KONTAKT 

Tom Kortegaard
Partner
Tlf.: +45 6179 8050
E-mail: tko@exacto.dk

MANAGEMENT RAPPORTERING

I kan let og enkelt trække rapporter til management rapportering – både på det enkelte datterselskab samt på koncern/delkoncern. Afhængigt af ledelsens præferencer præsenteres data i enten Word eller PowerPoint i et layout tilpasset jeres virksomheds visuelle identitet.

AUTOMATISK ELIMINERING

Elimineringen af mellemværende mellem egne selskaber er ofte en tung og tidskrævende opgave. Vi trækker alle relevante selskabsdata ind i én og samme database, så elimineringen kan ske automatisk; uden manuelle udligninger.

EFFEKTIV VALUTAHÅNDTERING

Med exactos løsning til konsolidering kan I let opstille regelsæt for beregningen af valuta, så valutakurser altid håndteres ens på tværs af koncernens selskaber. Det bliver dermed langt lettere at holde styr på alt lige fra gennemsnits- til ultimokurser.

HVORDAN KOMMER VI I GANG?

I vores møde med jer vil vi indledningsvis afklare, om I skal have udviklet nye løsninger eller optimeret jeres eksisterende.

Uanset valget er det vores målsætning, at løsningerne øger jeres effektivitet, strømliner jeres processer og er nemme at anvende i hverdagen. 


Læs mere

HVAD LAVER VI?

BUDGETTERING & FORECASTING

BUDGETTERING & FORECASTING

Har I en tung og tidskrævende budgetproces, som kunne trænge til et service-eftersyn?

 

Læs mere

RAPPORTERING

RAPPORTERING

Betaler I licens til en standardiseret rapporteringsløsning, som ikke imødekommer jeres behov?

 

Læs mere

KONSOLIDERING

KONSOLIDERING

Er jeres konsolideringsmodeller præget af mange manuelle rutiner og svære at få et overblik over?

 

Læs mere

SALGSFORECAST

SALGSFORECAST

Kunne I tænke jer et forecast-grundlag baseret på realiserede tal i et rullende statistisk forecast?

 

Læs mere

TILBUDSMODEL

TILBUDSMODEL

Er tilbudsgivning en strømlinet proces med sikkerhed for overholdelse af fx standardpriser og rabatstrukturer i jeres virksomhed?

 

Læs mere

RESSOURCE-PLANLÆGNING

RESSOURCE-PLANLÆGNING

Har I brug for at få bedre overblik over jeres planlagte ressourceforbrug?

 

Læs mere

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab