• EXACTO BOLIG

    Kom hurtigt og sikkert i mål med værktøjer til effektiv boligadministration

    Download brochure

VIL I SPARE TID? 

Vil I samtidig gerne øge kvaliteten i jeres budgettering og regnskabsføring? Og ønsker I et mere kvalificeret indblik i jeres nøgletal og en mere målrettet rapportering? Så er exactos værktøjer til effektiv boligadministration måske noget for jer.

 

BoligBudget

BoligBudget

Med BoligBudget strømliner I budgetprocessen. Det bliver lettere at budgettere på tværs af boligforeningens mange afdelinger. I behøver ikke længere at skulle holde styr på flere forskellige versioner eller bekymre jer om, at nogen kommer til at ændre data, som de ikke må. Medarbejdere kan på én og samme tid lægge budget for deres respektive afdelinger. Vigtigst af alt: Det er slut med distribution af Excel-filer.

Læs mere
Fold ind

BoligBudget indeholder funktionaliteter som blandt andet: 


BUDGET

Her kan I udarbejde specifikke afdelingsbudgetter på baggrund af de seneste
5 års regnskabstal, 3 års budgettal samt centralt opsatte priser og satser.

OVERSIGT

Her får I overblik over budgettet på de enkelte konti – og dermed på tværs af afdelinger.

RAPPORTER

Her finder I alle tilgængelige rapporter samlet i en overskuelig oversigt.

UDSKRIFT/EKSPORT

Her kan I let og enkelt udskrive eller eksportere budgetdata til eksempelvis EG Bolig alt  afhængig af behov.

 

DRIFT & VEDLIGEHOLD

Her finder I en oversigt over poster i drift og vedligehold til understøttelse af budgetprocessen. Det planlagte vedligehold holdes op imod henlæggelsen (real og budget), så udviklingen i denne kan fremskrives.

IMPORT

Her kan I efter ønske importere data fra andre systemer til budgetmodellen. 

 

Bemærk: BoligBudget er fuldt integreret med EG Bolig, så realiserede tal og tidligere års budgettal er tilgængelige - ligesom budgettet naturligvis kan læses tilbage til EG Bolig uden manuelle indtastninger.

BoligRegnskab

BoligRegnskab

Med BoligRegnskab kan I nu lettere holde styr på regnskaberne i boligforeningens mange afdelinger. I undgår at bruge unødig tid på manuel håndtering af regnskabstal – med risiko for fejlindtastning – idet dataudtræk sker automatisk via EG Bolig.

Foretager I efterposteringer, kan regnskabstallene nemt og hurtigt opdateres med blot et enkelt klik. Kommentarer til regnskabet gemmes automatisk, så de let kan findes frem – uden at skulle lede gamle Excel-filer igennem.

Læs mere
Fold ind

BoligRegnskab indeholder funktionaliteter som blandt andet:


OVERBLIK

Allerede på modellens forside præsenteres I for, om resultatopgørelse og balance stemmer, og om noterne stemmer til regnskabslinjerne – så I ved, hvor I skal lede.

RAPPORTER

Her finder I alle tilgængelige rapporter samlet i en overskuelig oversigt. Som udgangspunkt er alle standard-regnskabsrapporter til rådighed.

AFDELINGER/SELSKAB

Her er regnskabet for alle afdelinger og selskaber samlet ét sted.

FLERE BRUGERE

Regnskabsudarbejdelsen foretages i én samlet Excel-model på tværs af organisationen. Det betyder, at alle arbejder i den seneste version,
mens databasen holder styr på tallene, sikkerheden og adgangene.

BEMÆRKNINGER

Bemærkninger til regnskabet gemmes direkte i databasen og knytter sig således til de enkelte regnskaber og linjer.


UDSKRIFT/PDF

Vælg selv, hvilke rapporter der skal med i den endelige udskrift til printer eller PDF.

BoligBI

BoligBI

I kommer tættere på jeres kerneforretning og får indsigt i væsentlige områder af boligforeningens hverdag - bl.a. effektiviseringsmålene (baselinemodellen), som er inkluderet og klar til brug fra dag ét. Alle analyser laves på samme datagrundlag, idet data kun ligger ét sted.

Læs mere
Fold ind

BoligBI indeholder seks hovedområder:


ØKONOMI

Her kan I analysere på en given afdeling for en given periode med fokus på regnskab og nøgletal.

UDLEJNING

Her kan I analysere på hhv. tomgang og fraflytning i forhold til fx boligtype, afdeling og årstal.

VENTELISTE

Her kan I analysere på tilbud pr. medlem samt foretage en ventelisteanalyse ud fra eksempelvis boligtype og afdeling.

DRIFT

Her kan I analysere på planlagt drift og vedligehold inden for en given periode. Der kan samtidig analyseres på udestående pr. aktivitet
og fag. Desuden på forbrug på hhv. afdeling og måned.

CONTROLLING

Her får I mulighed for at sammenligne nøgletal på tværs af afdelinger – navnlig mhp. effektivitetsforbedringer inden for forskellige områder. Hvor økonomi-funktionen fokuserer på den enkelte afdeling, giver denne
controlling-funktion adgang til analyser på tværs af afdelinger/områder.

EGNE RAPPORTER

Her kan I selv udarbejde rapporter på basis af de tal, der er til rådighed i den bagvedliggende SQL-database og EG Bolig.

 

Bemærk: BoligBI vil løbende blive udviklet med flere analyser, som det vil være muligt at tilkøbe i tillægspakker - fx en tillægspakke til analyse af syn og genhusning.

BoligByg

BoligByg

Få lettere ved at holde styr på alle projekter i hele byggeperioden. I får ét samlet overblik igangværende arbejder og kan løbende holde jer opdateret på økonomiske nøgletal. En brugerstyret adgang betyder, at alle i jeres organisation nemt kan tilgå lige netop den information, der er relevante for dem – men uden at der deles data, som ikke alle skal have adgang til.

Læs mere
Fold ind

BoligByg indeholder funktionaliteter som blandt andet:


OVERSIGT

I får ét samlet overblik over alle projekter i hele byggeperioden – og med løbende opdatering af fremdrift i projekterne. Det gælder i forhold til økonomi, likviditet, aktiviteter og faser.

 

RAPPORTER

Her kan ledelse hurtigt trække rapporter for alle projekter. Projektledelse og administration kan hente data med detaljeret visning af hvert enkelt projekt.

 

BRUGERSTYRING

I får brugerstyret adgang, så hver bruger kan tilgå de data, der er relevante for dem – og kun med adgang til de projekter og informationer, der vedrører deres specifikke arbejde.

 

HISTORIK

Løbende statusopdateringer kører i et automatisk setup. I kan når som helst kan hente statusopdateringer fra projektets delfaser frem og analysere på historiske data.

 

TIDSFORBRUG

Hold styr på, hvor meget tid I bruger på jeres byggeprojekter. Få en Power App til mobilen koblet direkte op på BoligByg, så brugere let tidsregistrere, og I kan holde snor i tidsforbrug for hvert enkelt projekt. Har I allerede et system til tidsregistrering, sørger vi for, at I let kan trække jeres tidsregistreringer direkte ind i BoligByg, så al relevant information samles ét sted.

 

TILPASNING

Vi tilpasser BoligByg-værktøjet, så det specifikt matcher netop jeres byggestyringsproces og projektledelse.

UDVIKLET I SAMARBEJDE MED
EG BOLIG OG EN RÆKKE BOLIGFORENINGER I DANMARK


BoligBudget, BoligRegnskab, BoligBI og BoligByg imødekommer derfor de udfordringer, som I støder på i hverdagen. I får hurtig og nem adgang til budgetter, regnskaber og analyser. Via et brugervenligt administrationsmodul kan I selv stå for det daglige vedligehold af de nødvendige stamdata. Alle data lagres kun én gang – og ét sted. I opnår dermed bedre kontrol over jeres data og undgår fejl ved manuel håndtering blandt jeres brugere.

BOOK EN DEMO

Er I interesseret i at høre nærmere om de forskellige muligheder, som vi kan tilbyde jer med BoligBudget, BoligRegnskab, BoligBI og BoligByg? Vi kommer gerne ud til et møde og præsenterer værktøjerne for jer. Eller I kan booke os til en demo via et onlinemøde.

Kontakt partner Tom Kortegaard på tlf. +45 6179 8050 eller e-mail: tko@exacto.dk

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Om exacto
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab