• INSIGHTS

    #trends

KLUMME: TILGÆNGELIGHED, INDDRAGELSE & EJERSKAB

I foråret og forsommeren 2023 gennemførte exacto en survey med deltagelse af CFOs og CEOs i 50 danske virksomheder. Det gjorde vi for at afdække status på budget- og forecastprocesser anno 2023, hvordan de benyttes til at understøtte ledelsens arbejde, og endelig hvordan virksomhederne forventer at udnytte de teknologiske løsninger, der understøtter processerne i fremtiden.

Resultaterne af surveyen er nu blevet analyseret og samlet i en større rapport, der ligger til fri download.

Vi vil hen over sommeren dele nogle af de forskellige indsigter, som surveyen har tilvejebragt i en lille serie af klummer. Det er tredje og sidste klumme i serien. Læs de to første klummer her: "Fra papir til platform - fra analog til digital" & "Rettidig omhu - flere forecasts og datakilder".

 

Tilgængelighed, inddragelse & ejerskab

En overgang til at benytte en mere centraliseret digital platform i stedet for lokalt forankrede og manuelt håndterede Excel-modeller giver ledelsen et effektivt styringsværktøj. De får understøttelse af administrationen, samt et indblik i virksomhedens performance på tværs af alle enheder og afdelinger.

Transformationen har desuden en gavnlig betydning for optimeringen af medarbejdernes individuelle leverancer og deres engagement. Den øgede transparens, hvor egne performancedata kan sammenlignes med den øvrige organisation, rummer et implicit incitament.

 

Tilgængelighed og inddragelse

Den digitale platforms brede tilgængelighed og mulighed for at inddrage flere nøglemedarbejdere betyder, at den enkelte medarbejder både får nemmere adgang til at koordinere input, fx centrale ressourcetræk, med kolleger på tværs i organisationen, samt at vedkommende får en højere grad af ejerskab på sine egne resultater.

Vigtigheden af dette, viser surveyen, er der en klar forståelse af blandt CFOs og CEOs. På spørgsmål om i hvor høj grad deres løsninger er designet med henblik på så bred tilgængelighed som muligt, anfører 21,7% af de CFOs, der har besvaret spørgsmålet, det som ”Meget høj” og 21,7% som ”Høj”.

For de CEOs, der har besvaret spørgsmålet, tilkendegiver 12,0% ”Meget høj” og 37,5% ”Middel”.’

Med andre ord er det allerede en integreret del af virksomhedernes ledelsesmæssige værktøjskasse, men ser man på besvarelserne, der peger ind i fremtiden, så vil det blive prioriteret endnu mere. 66,7% af CFOs forventer at have mere fokus på det i fremtiden. Det gælder for hele 87,5% af de CEOs, der har besvaret spørgsmålet.

 

Ejerskab

Adspurgt specifik om vægtningen af at etablere en højere grad af ejerskab hos den enkelte medarbejder eller afdeling for leverede resultater, tilkendegiver 8,3% af de CFOs, der har besvaret spørgsmålet, ”Meget høj” og 45,8% ”Høj”.

Af de CEOs, der har besvaret spørgsmålet, svarer 12,5% ”Meget høj”, 12,5% ”Høj” og 50% ”Middel.

Det er dog tydeligvis en del af den fremtidige ledelsesstrategi, eftersom 70,8% CFOs forventer at have mere fokus på det i fremtiden, og 87,5% af de CEOs, der har besvaret spørgsmålet.

Læs mere om, hvordan en virksomhed arbejder målrettet for at øge opfattelsen af ejerskab blandt virksomhedens medarbejdere her.


KONTAKT

Peter Jørgen Nørvig
Partner
Tlf.: +45 6179 8060
E-mail: pjn@exacto.dk

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab