• INSIGHTS

    #trends

ROLLEN SOM CFO BLIVER ALDRIG DEN SAMME

Rikke Pihl er ikke i tvivl. Efter at have beskæftiget sig med head hunting af ledere til nogle af Danmarks største virksomheder i mere end 20 år, er det hendes klare erfaring, at der er særligt et medlem af ledergruppen, hvis rolle har gennemgået en total transformation.

Rikke Pihl har i mere end 20 år været blandt de førende eksperter inden for head hunting og executive search. Dels som partner i Laigaard & Partners og de sidste ni år som medejer og managing partner i ADVANZ, hvor kundelisten har inkluderet nogle af Danmarks største virksomheder som Danish Crown, SAP, Novo, Lundbeck og Nestlé, hvor hun sammensatte hele ledergrupper.

Det er med baggrund i hendes mange års erfaring, at hun påpeger, at der særligt er et medlem af CxO-laget, hvis rolle har ændret sig markant:

"Der er bestemt et før og nu, og den rolle, som CFOs spiller i dag, er en helt anden. Hvilket naturligvis har medført, at den kompetenceprofil, vedkommende skal have, også har ændret sig fundamentalt."

 

Fra reaktiv til proaktiv

Ifølge Rikke Pihl er CFO’ens rolle gået fra at være registrerende og rapportende til at indgå som en strategisk sparringspartner, som sammen med det øvrige CxO-lag bidrager til forretningsudviklingen. 

Et blik fremad i stedet for tilbage:

"Selvfølgelig har CFO’en stadig en opgave i at sikre fuld compliance og opretholdelse af korrekt regnskabspraksis, men efterhånden som man i stigende grad fx har fået adgang til højt udviklede BI-løsninger og mulighed for at analysere på big data, så kan CFO’en i dag levere nogle berigede indsigter, der kan bruges til at målrette fremtidige initiativer og strategiske pejlemærker."

Men ifølge Rikke Pihl betyder dette også, at CFO’en i dag skal arbejde på en helt anden måde end tidligere:

"Det stiller naturligvis nogle nye krav. CFO’ens nye rolle, hvor vedkommende i dag er trukket ind og agerer som en nøgleperson i ledergruppen og i en tæt dialog med fx en bestyrelse, betyder, at vedkommende skal have en langt mere bred og dyb forståelse af både virksomheden og det marked, den opererer i."

 

De nye krav

Det er ifølge Rikke Pihl særligt på to områder, at CFO’ens nye rolle har betydning for, hvilke kompetencer, vedkommende skal have:

"Forudsætningen for, at CFO’en kan løfte sin nye opgave, er dels, at vedkommende har en bredere erfaringsbase at trække på end tidligere, samt at vedkommende ved, hvordan og med hvilke data han/hun skal kvalificere de indsigter, som han/hun bygger sine anbefalinger på. Det var ikke en del af pensum på økonomistudiet i gamle dage", siger Rikke Pihl og fortsætter:

"Og faktisk går udviklingen i dag så hurtigt, med nye teknologier og nye muligheder, der hele tiden er med til at transformere CFO’ens rolle, at vedkommende mere eller mindre er på en konstant læringskurve med tilføjelse af nye kompetencer og ansvarsområder. Og i takt med det, bliver CFO’en trukket mere og mere ind i den ledende beslutningsproces og som rådgiver, der kan bidrage til, at virksomheden hele tiden er på forkant både strategisk og teknologisk", slutter Rikke Pihl.

Læs mere om CFO’ens nye rolle som strategisk sparringspartner i ledelsen, og hvordan exactos survey blandt CEOs og CFOs i 50 danske virksomheder bekræfter, at det er en voksende trend, som kun vil blive styrket i fremtiden: CFO'en guider ledelsen ind i fremtiden


KONTAKT

Peter Jørgen Nørvig
Partner
Tlf.: +45 6179 8060
E-mail: pjn@exacto.dk

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab