• INSIGHTS

    #trends

MED ET FORECAST BLIVER STRATEGIEN OPERATIONEL

Forecast, rolling forecast, business planning, market plan, estimat, prognose – kært barn, har mange navne. I dag benyttes forecastet med stadig kortere intervaller som data- og beslutningsgrundlag for den daglige ledelse. Ifølge partner i exacto, Peter Nørvig, er det udtryk for et ønske om at kunne konkretisere og realisere de strategiske mål.

Når de strategiske linjer fastlægges, definerer de, hvilke mål og ambitioner virksomheden skal arbejde langsigtet på at indfri. Strategien er baseret på en analyse og vurdering af, hvilken vej man forventer, markedet vil udvikle sig, og hvordan virksomheden bedst kan positionere sig for at opnå forskellige vækstmål.

Virksomhederne efterlyser dog i stigende grad redskaber til at supplere strategien med kortsigtede operationelle planer, der ikke alene benytter en overordnet forretningsplan eller budgettet som udgangspunkt, men åbner for kortsigtede og operationelle simuleringer med konsekvensberegninger på vejen mod de fastsatte vækstmål.

 

Handlingsorientering

Budgettet er typisk en god blanding af strategiske planer, kendte faktorer og ambitioner for den kommende periode. Det er virksomhedernes adgang til at lave ”check and balances” med de nødvendige input til at administrere ansvarsfuldt og uden risiko for overskridelser eller tab. Men vi ser altså, at virksomhederne vil have mere end det og ønsker at kunne agere hurtigere og mere målrettet. Der ser vi, at mange benytter et forecast i deres daglige ledelse. Det, er jeg ikke i tvivl om, skyldes, at man ønsker at levere både på de langsigtede strategiske mål og de helt kortsigtede operationelle mål.” 

Peter Nørvig vurderer, at den stigende tendens til at kombinere det traditionelle kalenderårsbaserede budget med forecastet er udtryk for et voksende krav om at blive mere handlingsorienteret:

En strategi har sjældent en indbygget operationel forpligtelse. Det er målsætninger, der typisk har et 3, 5 eller 7-årigt perspektiv, og det er således ikke noget, man på stående fod er tvunget til at lave tilpasninger af forretningen for at realisere. Den bygger på fremskrivninger og forudsætninger, der reelt ikke nødvendigvis er belæg for, eller som man med sikkerhed ved, vil indfinde sig. Som det herostratiske knæk på hockeystaven, hvor man indregner en formodning om, at noget, der pt. er ukendt, i sidste ende vil være adgang til at realisere ambitionerne”.

Peter Nørvig understreger dog, at den langsigtede strategi er helt essentiel for virksomhederne:

Strategien er det rum, hvor virksomheder kan arbejde visionært i et større, måske endda et globalt perspektiv med udgangspunkt i mega-trends for produktudvikling, adfærd i markedet og geopolitiske strømninger. Det er her, innovation og nytænkning sker og således essentielt for virksomhedens fortsatte konkurrenceevne. Uden dette ville virksomhederne gå i stå og sande til.”

 

Den operationelle strategi

Men der er altså en voksende efterspørgsel efter redskaber, der kan supplere de strategiske mål, og ifølge Peter Nørvig gøre dem mere operationelle:

Det er helt sikkert et udtryk for, at virksomhederne i højere grad ønsker at forpligte sig til ambitionerne, og at de vil se resultater. Måske kloge af skade med en historik, hvor man efter 3, 5 eller 7 år må erkende, at man ikke opnåede den ønskede vækst eller innovative kraft. Derfor vil man have realisme ind i ligningen og afdække, hvilke drivere der er afgørende, og således om man har de nødvendige forudsætninger på plads.

Det kræver, at man er i stand til at lave simuleringer, hvor man gennem analyse kan afdække specifikke driveres betydning og dermed få den ønskede indsigt i, hvor der fx vil mangle kapacitet. Sådanne simuleringer kan give en pejling på, om de udstukne mål er realistiske med det nuværende setup, eller om man skal lave investeringer eller omstruktureringer – og også med hvilken tidshorisont man skal lave dem. En mere hyppig forecast-proces betyder desuden, at man hele tiden kan følge op på, om initiativerne har den ønskede effekt, eller om der skal yderligere tilpasninger til.

På den måde bliver en langsigtet strategi pludselig meget operationel i et aktuelt perspektiv, hvor man kan gå fra at have overordnede pejlemærker og ambitioner til at kunne foretage faktiske tilpasninger med implementering af løbende dag-til-dag initiativer og investeringer og konstant drive virksomheden i den retning, som man har defineret i strategien”, slutter Peter Nørvig.

Læs mere om rolling forecast og datamining til sikring af ROI.


KONTAKT

Peter Jørgen Nørvig
Partner
Tlf.: +45 6179 8060
E-mail: pjn@exacto.dk

VIL I VIDE MERE?

Vi skræddersyr løsninger til jeres virksomheds størrelse og behov. Vil I vide mere, så giv vores partner Peter Jørgen Nørvig et kald på +45 6179 8060 eller send en mail på pjn@exacto.dk.

Læs mere

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab