• INSIGHTS

    #trends

DATAMINING TIL SIKRING AF ROI

Nye teknologier er kilde til øget værdiskabelse og vækst. Gartner-rapport viser imidlertid, at mere end halvdelen fejler i forhold til at levere det ønskede ROI. Effektiv og bred datamining på tværs i organisationen er en del af løsningen. Af flere grunde.

Ny rapport fra Gartner dokumenterer, at de ønskede resultater fra implementering af nye teknologiske løsninger for en stor dels vedkommende udebliver eller manifesterer sig for langsomt. Det kan potentielt skade villigheden til innovation og medføre en stopklods for fremtidige projekter, der ellers er forudsætningen for forretningsudvikling og fortsat styrkelse af konkurrenceevnen.

 

Datamining

I rapporten har Gartner et specifikt fokus på en højere grad af indsamling og analyse af data fra flere datapunkter som en faktor, der kan sikre både mere effektiv implementering og tilfredsstillende ROI.

Ifølge partner i exacto Peter Nørvig er fokus på bedre datamining også voksende i Danmark, men blandt exactos kunder oplever han, at det også har både strategisk og organisatorisk karakter:

”I kombination med design og udrulning af løsninger til budgettering, forecast og ressourceplanlægning indgår vi i en tæt dialog, hvor vi fokuserer på etablering af en mere fuldkommen og effektiv datamining. Det kan fx være i forbindelse med statistisk analyse af salgs- og produktionsdata til underbygning af forecastet. Der er et udtalt ønske om et bedre datagrundlag for indsigt i, hvordan de forskellige enheder og ordreflow påvirker hele værdikæden. En tættere opfølgning på effekterne af nye initiativer er derfor naturligvis en prioritet”.  

I den forbindelse er analyse af værdikæder, organisation og workflow helt afgørende, forklarer Peter Nørvig:

”Med identifikation af de nødvendige data og datakilder bliver man mere bevidst om de blinde vinkler. Det er udgangspunktet for arbejdet med at etablere et nyt setup for designet af den optimale matrix, der definerer, hvilke stakeholders der skal inddrages som ejere på leverance og leverandører af data”.

 

Ejerskab

Gartner-rapporten udpeger netop en større inddragelse af flere nøglepersoner som et indsatsområde. Dels for tilvejebringelsen af data, dels som en drivende faktor for hurtigere og mere effektiv implementering. En andel på 59% af de adspurgte ledere i Gartners rapport tilkendegiver, at implementeringen tager for lang tid.

Peter Nørvig understreger, at effektiv implementering og ultimativt afledt ROI er fuldstændig afhængig af at etablere et tydeligere ejerskab på performance:

”Ved at give medarbejdere, der anvender nye teknologier mhp. at øge produktivitet og rentabilitet, et ejerskab på performancedata, kommer der et solidt incitament, som fremmer implementeringen. Det er der en voksende bevidsthed om blandt vores kunder. Gartner-rapporten bekræfter, at der også internationalt er et øget fokus på, at disse processer skal optimeres, og at man efterspørger metoder til at opnå netop det”.

 

Analyse

Det andet, der ifølge Peter Nørvig er stor efterspørgsel på, og som Gartner også udpeger som et nøglepunkt, er flere og bedre muligheder for at analysere på data:

”Hvis man skal have de indsigter, som er forudsætningen for at dokumentere effekten af de nye teknologier, er de rette analyseredskaber et krav. Imidlertid ser vi typisk, at standardløsninger ikke i tilstrækkeligt omfang giver mulighed for at lave de ønskede analyser på de forskellige enheder og processers impact.

Virksomheder står derfor ofte med valget om enten at få gennemført en total omkonfigurering af en standardiseret løsning, eller få en løsning, der er udviklet på basis af deres individuelle behov”, slutter Peter Nørvig.


KONTAKT

Peter Jørgen Nørvig
Partner
Tlf.: +45 6179 8060
E-mail: pjn@exacto.dk

VIL I VIDE MERE?

Vi skræddersyr løsninger til jeres virksomheds størrelse og behov. Vil I vide mere, så giv vores partner Peter Jørgen Nørvig et kald på +45 6179 8060 eller send en mail på pjn@exacto.dk.

Læs mere

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab