• INSIGHTS

    #behind

NÅR EN ØKONOM UDVIKLER LØSNINGEN, TALER MAN SAMME SPROG

Morten Hededal har selv siddet der. Før han blev konsulent hos exacto, havde han i over 10 år siddet i forskellige økonomiafdelinger hos Mærsk, og han kender derfor om nogen til de udfordringer, der er forbundet med håndteringen, tilvejebringelsen og struktureringen af data:

”Der sker løbende ændringer, som resulterer i nye krav eller ønsker, der kan udfordre den eksisterende praksis eller medfører, at man hurtigt skal generere og strukturere nye datasæt. Det kan være ændringer i virksomhedsstrukturen, udskiftninger i ledelseslaget eller simpelthen ændringer i lovgivningen om afrapportering”, forklarer Morten Hededal.

Ifølge Morten Hededal oplevede han ofte, at dette lagde et stort pres på økonomiafdelingens medarbejdere:

”Det kunne beslaglægge vores tid i flere dage. Med det var jo tid, som vi havde brug for til at løfte vores – i anførselstegn – rigtige arbejde. At nærmest hele afdelingen blev sat ud af spillet i så lang tid var åbenlyst uholdbart. Det var derfor, jeg begyndte at interessere mig for processen. Jeg er uddannet økonom, og det var det, mine arbejdsopgaver var fokuseret på, men som leder var jeg også opsat på at etablere arbejdsgange og understøttende processer, som kunne effektivisere vores opgaveløsning”, siger Morten Hededal og fortsætter:

”Det gik op for mig, at en stor del af problemet lå i, at vi ikke havde en fast og struktureret proces for indsamling af de nødvendige data, når vi blev bedt om at inkludere nogle nye til at supplere de datasæt, vi allerede benyttede. Vi vidste ikke nødvendigvis, hvem der var i besiddelse af dem, hvor de blev opbevaret og så videre. Derfor var en detaljeret mapping af organisationen og de forskellige dataejere første skridt til at skabe et godt udgangspunkt for fremtiden. Herefter var det et spørgsmål om at definere en proces for, hvordan de rigtige data skulle rekvireres.”

 

Analog til digital

Da Morten Hededal begyndte sit arbejde med at etablere bedre og mere effektive processer og arbejdsgange for indsamling og strukturering af data, var det stadig en analog øvelse med brug af Excel-ark og en medarbejder som tovholder, der indsamlede data fra virksomheden og de medarbejdere, der bidrog til opgaveløsningen. Men efterhånden som større og større dele af virksomhedens operationer blev digitaliseret, og der blev åbnet for at benytte digitale platforme, så Morten Hededal nogle nye perspektiver:

”Det er klart, at digitaliseringen gav nogle helt nye muligheder for optimering, effektivisering og automatisering. Muligheder, som kunne eliminere de både ressource- og tidskrævende manuelle opgaver forbundet med at arbejde i traditionelle Excel-ark. En anden fordel var også – forestillede jeg mig – at det måtte åbne for, at man kunne samarbejde på nye og mere agile måder.”

 

Mærsk til exacto

Ifølge Morten Hededal var det disse perspektiver, der fik ham til at interessere sig for exacto:
”Der var mange, der så de nye muligheder. Der var virksomheder, der udviklede nye redskaber, mens nogle selskaber selv forsøgte at udvikle dem inhouse. Dem, der viste de mest lovende resultater, var dog exacto. De havde også en god forståelse af, at implementeringen af en ny digital løsning skulle ske med forståelse for, hvordan man arbejder i fx en økonomiafdeling, hvilke krav man skal honorere, og hvilken rolle man spiller i virksomheden. Partnerne har selv en erhvervsmæssig historik derfra, og på den måde vidste jeg, at vi allerede i udgangspunktet vil trække på de samme erfaringer og tale det samme sprog. Derfor besluttede jeg i 2015 at begynde hos exacto”.

 

Økonom til økonom

Og netop sproget sammen med den erhvervsmæssige historik er ifølge Morten Hededal en stor fordel i hans arbejde i dag:

”Jeg er jo gået over på den anden side. Fra at sidde som økonom med ledelsesansvar i en økonomiafdeling, sidder jeg nu og skræddersyr digitale løsninger, der skal understøtte økonomiafdelingernes arbejde. Men jeg har stadig både en uddannelse og mange års erhvervserfaring, hvor jeg har haft præcis de opgaver og det ansvar, som mine kunder har. Det betyder, at vi taler ud fra det samme udgangspunkt, og mine kunder behøver ikke forklare mig, hvad der er op og ned. Jeg ved det allerede, og jeg kan på lange stræk have en grundmodel, der er er tilpasset til deres behov, klar, inden vi begynder at lave de særlige tilpasninger, netop de har brug for. Det sparer os for meget tid og betyder, at de kan få adgang til ret god understøttelse kort tid, efter vi har indledt vores samarbejder”, slutter Morten Hededal.

 

 


KONTAKT

Peter Jørgen Nørvig
Partner
Tlf.: +45 6179 8060
E-mail: pjn@exacto.dk

VIL I VIDE MERE?

Vi skræddersyr løsninger til jeres virksomheds størrelse og behov. Vil I vide mere, så giv vores partner Peter Jørgen Nørvig et kald på +45 6179 8060 eller send en mail på pjn@exacto.dk.

Læs mere

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab