• INSIGHTS

    #trends

KAPITALFONDES OPKØB MEDFØRER SKÆRPEDE KRAV TIL DIGITAL UNDERSTØTTELSE

Kapitalfonde er, siden de for alvor gjorde deres indtog i Danmark, sammen med pensionskasserne, blevet en stadig mere synlig og toneangivende faktor i dansk erhvervsliv. Både som en vigtig kilde til tilførsel af kapital, men også som en drivende kraft i udviklingen af virksomhedernes strukturering, effektivitet og drift.

Ifølge partner i exacto, Peter Nørvig, stiller kapitalfondenes entré i virksomhederne øgede krav til transparens og kvalitet af ledelsesinformationen til den nye ejerkreds – og også til den hurtighed, hvormed nøgletal effektivt kan rapporteres:

”Og det er noget, der virkelig sætter turbo på digitaliseringen. Ikke mindst for at imødegå den tendens og det behov, at beslutninger i danske virksomheder anno 2023 gerne skal være datadrevne”, udtaler Peter Nørvig.


Optimering & værdiforøgelse

Kapitalfonde har typisk to typer virksomheder i scope: Nystartede virksomheder, som de vurderer, har et stort potentiale for fremtidig vækst, og veletablerede virksomheder, der står over for et ”generationsskifte”, og som har et uforløst potentiale.

Ifølge Peter Nørvig involverer opkøb af sidstnævnte, at kapitalfonden går aktivt ind og gennemfører en omstrukturering af virksomheden:

”Når kapitalfondene foretager opkøb, sker det jo ud fra en antagelse om at kunne sikre virksomheden en bedre positionering og konsolidering i markedet og dermed øge dens værdi; dette med henblik på et salg med gevinst efter en periode på mellem 3 og 7 år. For at realisere dette vil en kapitalfond typisk bedrive et ret aktivt ejerskab på flere fronter. Det kan fx være med en styrkelse af ledelseskompetencerne, dels via indsættelse af en professionel ledelse og ditto bestyrelse, hvor kapitalfonden selv er repræsenteret”, forklarer Peter Nørvig.

Som en følge af dette opstår der et behov for en hurtig implementering af digitale løsninger, der understøtter de nye ejeres informationsbehov og leverer de nødvendige indsigter:

”Overgangen til en professionaliseret ledelse og et aktivt ejerskab stiller skærpede krav til virksomhedens afrapportering og dermed den digitale understøttelse. Det nye ledelseslag skal for at kunne bedrive det nødvendige aktive ejerskab og gennemføre de strategiske tilpasninger have adgang til den relevante information – og helst hurtigt. Der skal simpelthen implementeres en bedre økonomistyring, med et skarpt øje på forbedring af ledelsesrapporteringen og forecasts og et særligt fokus på likviditetsbudgettet, både det kortsigtede, men også de mere langsigtede”, uddyber Peter Nørvig. 


Ejerledede virksomheder

En virksomhedsform, som har særlig bevågenhed og interesse fra kapitalfondene, er virksomheder, der tidligere har haft en ejerleder. Ifølge Peter Nørvig tjener overtagelsen af den type virksomheder som en betegnende case:

”Ejerledede virksomheder har ofte en historik med en grundlægger, der fortsat sidder som direktør, og som siden etableringen har styret virksomhedens økonomi. Muligvis på en lidt ad hoc og håndholdt måde. Karikeret kan man sige, at så længe der har været ordrer i bogen og plus på kontoen, har alt været godt”, forklarer Peter Nørvig, men understreger, at det ikke forholder sig sådan efter et opkøb af en kapitalfond, der typisk vil prioritere hurtig udrulning af nye digitale værktøjer:

”Optimering af virksomhedens finansielle gearing og forretningsgrundlag gennem bedre positionering i markedet med øget konkurrenceevne og en forbedring af marginerne forudsætter gennemsigtighed og detaljerede indblik i performance gennem hele værdikæden. Detaljerede indblik, der løbende opdateres på baggrund af de realiserede tal. Dette kræver en digital understøttelse, som både leverer enkle workflows og adgange, og mulighed for hurtig og effektiv rapportering på relevante økonomiske nøgletal”.

Den løbende og ajourførte rapportering af performance giver den professionelle ledelse mulighed for at gennemføre de nødvendige strategiske og operationelle tilpasninger hurtigt. På forkant snarere end på bagkant. 


Gennemsigtighed, ansvar & ejerskab

”For at realisere de nye krav, uden at skabe unødig uro i en organisation, der i forvejen er under forandring, skal den nye rapportering gerne implementeres hurtigt. Og helst så den integrerer til virksomhedens øvrige IT-systemer.

Hvis man anvender den teknologi, der allerede er til stede i virksomheden, kan man hurtigt bygge robuste systemer, som umiddelbart kan rulles ud i virksomheden med et minimum af ”change management” – det skaber den ønskede effekt hurtigt og endda uden de store investeringer. De relevante personer får med det samme adgang til de relevante informationer og kan skabe nye indsigter og et fornyet ejerskab i organisationen for eget forretningsområde. Det medfører også, at der etableres en højere grad af individuelt ejerskab for performance og dermed en drivende faktor for øget produktivitet”, forklarer Peter Nørvig, og tilføjer:

”En ejerledet virksomheds transformation fra en enmandshær bestående af stifteren til aktivt ejerskab bedrevet af en professionaliseret ledelse er her brugt lidt karikeret. Ikke desto mindre fungerer det godt til at illustrere, hvilke forudsætninger, der gælder for at kunne sikre en løbende optimering og bibeholdelse af en virksomheds konkurrenceevne. Beslutninger skal være datadrevne, og disse data skal både give et fuldstændigt billede af hele virksomhedens performance og altid være robuste, ajourførte og dermed troværdige. Kodeordene er indsigt og data.”


KONTAKT

Peter Jørgen Nørvig
Partner
Tlf.: +45 6179 8060
E-mail: pjn@exacto.dk

VIL I VIDE MERE?

exactos budget- og forecast-løsninger er fuldt skalérbare. Vi skræddersyr løsninger til jeres virksomheds størrelse og behov. Vil I vide mere, så tilmeld jer en online-demo her. Eller giv vores partner Peter Jørgen Nørvig et kald på +45 6179 8060 eller send en mail på pjn@exacto.dk.

Læs mere

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab