• INSIGHTS

    #trends

DE 5 FOKUSOMRÅDER, HVIS CFO'EN SKAL BLIVE EN STRATEGIC BUSINESS PARTNER

Der har åbnet sig nogle helt nye muligheder for professionelle inden for finans og økonomistyring. Men forudsætningerne for, at de kan realiseres, er ikke del af pensum på økonomistudiet. Vi har talt med en ekspert i udvikling af skræddersyede uddannelsesprogrammer til bl.a. CFOs, som peger på fem fokusområder og nøglekompetencer, der skal trænes.

Christian Frantz Hansen er partner og medejer af Business Partnering Institute (BPI), som tilbyder en lang række services målrettet professionelle og virksomheder inden for finans og business development. Christian Frantz Hansen er ansvarlig for BPI’s Learning & Development-afdeling, der leverer forskellige services relateret til skræddersyede trænings- og uddannelsesforløb til medarbejdere, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af økonomi og finans og derfor har særlig indsigt i, hvilke nye muligheder CFOs i dag har for at spille en mere central rolle i virksomhedens ledelse, samt hvad det kræver, hvis disse skal realiseres.

"Overordnet kan man sige, at både teknologien og nye måder at optimere virksomhederne rent strategisk har åbnet nogle helt nye muligheder for CFO’en i den måde, vedkommende indgår som del af den øverste ledelse og særligt i sparring med CEO’en.

Virksomheder har i dag adgang til at trække og analysere data fra flere kilder. Og de har de teknologiske løsninger, som med dem som udgangspunkt kan lave forskellige scenarier og forecasts, der kan benyttes til at træffe strategiske beslutninger, der gearer virksomheden til at opnå større konkurrenceevne og bedre resultater. Den vigtigste aktør til at sikre, at virksomheden til fulde udnytter denne mulighed og i øvrigt har kompetencerne til at formidle og perspektivere, hvilke potentialer der ligger, og hvilke strategiske greb man bør anvende, er CFO’en. Hvis vedkommende griber det rigtigt an, kan det give en ny og mere central rolle i ledelsen sammenlignet med tidligere", forklarer Christian Frantz Hansen.

Men det betyder ifølge Christian Frantz Hansen, at CFO’en skal gribe sit arbejde an på en ny måde og i mange tilfælde tilegne sig nogle nye kompetencer, som ellers traditionelt ikke har været del af jobbeskrivelsen:

"Uden at forfalde til klichéer, så har CFO’en måske ikke traditionelt haft en så udadvendt eller kommunikerende rolle i virksomhederne. Det har lidt karikeret været et spørgsmål om tørre tal i et Excel-ark. En registrerende funktion med enkelte årlige begivenheder i forbindelse med budgetlægning og aflæggelse af det afsluttende regnskab. At skulle træde ind i en rolle, der stiller krav om aktiv og synlig interaktion med hele virksomheden og tæt sparring med den øvrige ledelse, fordrer åbenlyst en anden tilgang til opgaven og tilføjelse af nogle nye redskaber".

 

De 5 fokusområder

BPIs fulde program for videre- og efteruddannelse af CFO’s er omfattende og med flere forskellige fokusområder.

Skal Christian Frantz Hansen imidlertid fremhæve fem indsatser, som en CFO med ambitioner om at realisere sit fulde potentiale for at indtage en ny og mere indflydelsesrig rolle i virksomheden og dens ledelse, skal arbejde med, slår han dog ned på de følgende:

  • Påvirk virksomhedens strategi

CFO'en skal støtte topledelsen i arbejdet med at vurdere strategiske muligheder, påvirke teamets målsætninger og udpege måder at skabe værdi på tværs af forretningen. Det forudsætter, at CFO’en har en solid forståelse af kerneforretningen og kan se både muligheder og trusler i markedet for dermed at kunne identificere, hvor de mest realistiske potentialer ligger.

  • Påvirk beslutningsprocesserne

CFO’en skal arbejde tæt sammen med forretningsteams i hele virksomheden og bidrage med de relevante finansielle perspektiver og dermed bidrage til at kvalificere dem i deres beslutningsproces. CFO’en kan, ved at fokusere på at levere en relevant og forståelig formidling af sine indsigter og anbefalinger, sikre, at vedkommende bliver en kilde, som naturligt bliver inddraget i beslutningsprocesser på tværs af alle forretningsområder.

  • Bliv djævlens advokat

Beslutninger og prioriteter har altid godt af at blive udfordret og testet. Med udgangspunkt i en stærk troværdighed oparbejdet over tid med saglige og veldokumenterede argumenter og analyser kan CFO’en sikre sig en position - som en aktør - der kan blive en garant for, at alle perspektiver kommer i spil, og man ikke har blinde vinkler, der kan ende i uhensigtsmæssige prioriteter. CFO’en skal således kunne balancere mellem at gøre sine interessenter i stand til at få succes igennem støtte og sparring, men også turde udfordre og lejlighedsvis angribe uhensigtsmæssige forretningsinitiativer.

  •  Interagér med interessenter

For at realisere det fulde potentiale for indflydelse skal CFO’en aktivt interagere med både interne og eksterne interessenter, for derigennem at blive en af deres primære touch points og en værdsat repræsentant for virksomheden, der kan bidrage med kvalificeret information og baggrundsviden. Dette vil særligt i relation til eksterne stakeholders være essentielt for at øge virksomhedens troværdighed og markedets tillid.

  • Bliv CEO’ens co-pilot

CFO’en kan blive en af CEO’en primære sparringspartnere og leverandør af indsigter, analyser og anbefalinger, som vedkommende løbende benytter til at træffe beslutninger. Med udgangspunkt dels i de unikke faglige kompetencer relateret til det finansielle område kan CFO’en via sin interaktion med alle ledelsesteams på tværs af virksomheden samt de tætte relationer til de eksterne stakeholders kvalificere CEO’en til at udvikle og implementere forretningsstrategien. Som CEO’ens tætte sparringspartner bliver CFO’ens rolle i ledelsesteamet samtidig cementeret som en drivende og definerende kapacitet for de beslutninger, der bliver truffet.

 

Nye perspektiver og nye udfordringer

Der er som skrevet flere elementer, der skal arbejdes med, hvis CFO’en skal realisere det fulde potentiale for at blive en strategisk sparringspartner for virksomhedens ledelse og opnå impact på, hvilke beslutninger der bliver truffet. Ifølge Christian Frantz Hansen er de fem fokusområder dog et godt sted at begynde:

"Erkendelsen af, hvilke muligheder der ligger, bidrager til at åbne perspektivet og skabe grobund for den videre proces med opgradering af kompetencekataloget. Nogle indsatsområder stiller krav til CFO’en, som kan være ganske udfordrende, men det er min oplevelse, at med en kvalificering af, hvilke gevinster der ligger i at arbejde målrettet med dem, bringer os langt", slutter Christian Frantz Hansen.


KONTAKT

Peter Jørgen Nørvig
Partner
Tlf.: +45 6179 8060
E-mail: pjn@exacto.dk

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab