• INSIGHTS

    #behind

DE 3 TRIN TIL SUCCESFULD IMPLEMENTERING OG BLIVENDE VÆRDI

Effektiv og succesfuld udvikling og implementering af nye digitale løsninger forløber i to faser. Men sikring af en fortsat værdiskabelse i virksomhederne er mindst lige så vigtig.

Anders Have er principal consultant hos exacto, og dermed en af dem, der udvikler og implementerer nye digitale løsninger til understøttelse af budget-, forecast- og ressourcehåndtering hos exactos kunder. Som principal consultant er det Anders Have, der har den direkte og løbende kontakt med kunderne:

Jeg sidder, så vidt det er muligt, ude hos kunden gennem hele projektforløbet. Det sikrer, at vi har den nødvendige sparring, at spørgsmål kan blive hurtigt afklaret, og at jeg hele tiden er sikker på, at mit arbejde til fulde lever op til de krav og behov, som kunden har. Det er ikke sjældent, at vi undervejs finder ud af, at der er nogle problematikker eller udfordringer, som ikke er blevet adresseret indledningsvis, og derfor er det vigtigt, at vores sparring er tæt og kontinuerlig”, udtaler Anders Have.

Ifølge Anders Have er hans arbejde typisk opdelt i tre faser:

Når partnerne har tilendebragt de indledende forhandlinger og indgået en aftale med kunden, tager jeg over og indleder den første fase af udviklingsarbejdet.

 

Fase 1: Afklaring og overblik

Anders Have forklarer, at den indledende faser drejer sig om at få et fuldstændigt overblik:

Her har jeg dels brug for at få adgang til deres nuværende miljø, hvor jeg går ind med brugerrettigheder som en ansat. På den måde får jeg indsigt i, hvordan det nuværende setup fungerer i praksis, og således hvilke funktionaliteter medarbejderne er vant til at have adgang til.

Jeg får også datafilen med det materiale, de har, udleveret. Forhistorien er typisk, at mængden af Excel-ark er eksploderet i takt med, at virksomheden er vokset. Derfor er datafilen ofte meget stor og ustruktureret. Dette materiale analyserer jeg i en dialog med medarbejderne, hvor de dels hjælper mig med at forstå det og sætte mig ind i, hvilke udfordringer de har. Endelig gennemfører jeg i denne fase en analyse af virksomhedens datamodel: Hvilken virksomhedsstruktur bygger den på, hvilke eksterne faktorer er i spil, og hvilke interne hierarkier skal en ny løsning afspejle.

 

Fase 2: Etablering af unik database

Herefter følger det praktiske arbejde med at etablere den nye dataplatform, som virksomheden skal benytte:

Jeg begynder fra bunden med en helt tom database. Denne designer og strukturerer jeg på baggrund af de input, jeg har fået i den indledende afdækkende fase, så den præcist afspejler virksomhedens organisatoriske struktur, de funktionaliteter, som medarbejderne har brug for understøttelse til, og de særlige vilkår, der eksempelvis gør sig gældende for virksomheder med international spredning, hvor faktorer som lokal lovgivning, toldsatser, eksterne kilder osv. er vigtige at få med, så virksomheden altid har adgang til at kunne trække retvisende data både til deres løbende forecast, simuleringer og budgetter.

 

Fase 3: Opfølgning og sparring

Når løsningen er udviklet og implementeret, går samarbejdet ind i sin tredje fase.

Når løsningen er succesfuldt implementeret, bevarer jeg typisk en tæt kontakt med kunden. Eftersom det er mig, der har udviklet og implementeret løsningen, vil jeg ofte kunne reagere hurtigere og reelt mere effektivt end deres interne IT-afdeling.

Det kan være almindelige spørgsmål, kunden har brug for at få afdækket, konkrete problemer, der skal løses, eller sparring om eventuelle ændringer af det nuværende setup. En kunde kan have et behov, som de ikke mener i tilstrækkelig grad bliver tilgodeset og derfor et ønske om at gennemføre ændringer. I de situationer kan jeg som sparringspartner perspektivere, hvilket impact den givne ændring vil have, og om der er bedre måder at gøre det”, forklarer Anders Have.


KONTAKT

Peter Jørgen Nørvig
Partner
Tlf.: +45 6179 8060
E-mail: pjn@exacto.dk

VIL I VIDE MERE?

Vi skræddersyr løsninger til jeres virksomheds størrelse og behov. Vil I vide mere, så giv vores partner Peter Jørgen Nørvig et kald på +45 6179 8060 eller send en mail på pjn@exacto.dk.

Læs mere

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab