• INSIGHTS

    #trends

CENTRAL STYRING - LOKAL FRIHED

For detailbranchen er det essentielt at finde den rette balance mellem central styring og lokal frihed. En vigtig komponent til at opnå dette er implementering af skræddersyede digitale værktøjer.

 

Udfordringen

Detailbranchen er kendetegnet ved og udfordret af to umiddelbart modstridende forhold: En centralt styrende hovedorganisation og små individuelle forretningsenheder med behov for at kunne operere efter lokale forhold."

Tom Kortegaard er partner i exacto, og han har ansvar for udvikling og tilpasning af digitale løsninger til understøttelse af processerne for budget og forecast til detailbranchen.

Ifølge Tom Kortegaard er detail blandt de mest gennem-digitaliserede brancher i Danmark:

Der er tale om organisationer, som tænker alle procedurer digitalt. Alle processer og beslutninger foretages i et digitalt framework, og alle touchpoints er del af en tæt integreret digital infrastruktur. Der er hele tiden fokus på at optimere mulighederne for høst og analyse af data, og at dette sker via centralt definerede automatiserede processer uden behov for manuel håndtering og administration."

Som en konsekvens af dette, kan detailbranchen ifølge Tom Kortegaard være udfordret, når den skal tilgodese behovet for, at hver forretningsenhed kan operere i egen ret:

Det er et spørgsmål om at designe løsninger, som på den ene side leverer de data, der er nødvendige for, at man centralt har enkel og hurtig adgang til robuste data for alle forretningskritiske faktorer og dermed kan træffe datadrevne beslutninger både på langt og kort sigt. Samtidig med at man har en decentral agilitet med mulighed for individuelle procedurer og beslutningsprocesser, der bygger på en lokal forankring og kundekendskab. Disse to hensyn skal tilgodeses ligeværdigt."

 

Balancen

Den centrale styring med fælles støttesystemer, der håndterer indkøb, logistik, løn etc. betyder en signifikant administrativ lettelse for den enkelte, og at man fra centralt hold kan optimere dækningsbidraget blandt andet med fælles indkøb og dermed mulighed for stordriftsfordele. Det er også her, at kampagner, tilbud m.m. bliver planlagt og annonceret med fælles tilbudsaviser og medlemstilbud. Ifølge Tom Kortegaard benytter den centrale ledelse de data, som høstes på tværs af alle butiksenheder til at målrette dette:

Baseret på løbende forecasts, hvor man trækker historiske data for salg og parrer dem med aktuelle bevægelser i markedet, kan ledelsen både arbejde strategisk med lange perspektiver, der forholder sig til sæson, mærkedage etc. og operationelt på den helt korte bane, hvor forandringer i værdikæderne eller fluktuerende markedspriser kan indgå som beslutningsgrundlag og dermed optimere dækningsbidraget”.

I imidlertid kan der være forhold, som påvirker dækningsbidraget, der ikke umiddelbart kan udledes af de data, man har defineret som forretningskritiske og dermed udgangspunktet for den centrale beslutningsproces:

Detailbranchen bygger på det gode købmandskab, og jeg oplever, at der er en grundlæggende forståelse af, at man har en organisationsstruktur, hvor hver butik opererer i et lokalt marked med nogle unikke vilkår, et særligt opland og lokale traditioner. Dette er forhold, som kun er relevante for den enkelte butik, hvorfor det ikke giver mening at høste data og benytte dem som input til universelle beslutninger, der slår igennem på tværs af organisationen. Her er opgaven at designe en proces til identifikation af, hvilke data der er udslagsgivende for den enkelte butik, og hvordan de enkelt og sømløst kan stilles til rådighed lokalt."

Ifølge Tom Kortegaard afhænger dette netop af, at der etableres en balance mellem det centraliserede og det agile:

Standardiserede løsninger til budgettering og forecast har sjældent mulighed for den grad af individualisering, som detailbranchen efterspørger. Ikke hvis man samtidig ønsker at have en høj grad af central styring og automatisering på tværs af hele værdikæden. Nøglen er derfor at benytte platforme med bred tilgængelighed og mulighed for at foretage isoleret datahøst og filtrering, der kan understøtte den enkeltes forretningsoptimering”, slutter Tom Kortegaard.

 


KONTAKT

Tom Kortegaard
Partner
Tlf.: +45 6179 8050
E-mail: tko@exacto.dk

VIL I VIDE MERE?

Vi skræddersyr løsninger til jeres virksomheds størrelse og behov. Vil I vide mere, så giv vores partner Tom Kortegaard et kald på +45 6179 8050 eller send en mail på tko@exacto.dk.

Læs mere

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab