• INSIGHTS

    #behind

ALLE HAR RET TIL IKKE AT SPILDE DERES TID

Ydelserne er i dag både dybere og bredere, men den underliggende mission har været den samme, siden exacto blev grundlagt. For hvis man spørger partner Peter Nørvig, så er der noget, alle burde have ret til.

Op til finanskrisen, hvor den overophedede økonomi brændte sammen, var der nærmest ingen grænser for, hvad man havde ret til. Et samtalekøkken var blot et eksempel, men den tillokkende reklametekst, der solgte idéen, blev alligevel et næsten herostratisk eksempel på alt, hvad der var galt med vores kollektive blindhed for, hvilken retning vi bevægede os i. Derfor er det de færreste, der i dag har lyst til at bruge denne formulering, medmindre det er med et ironisk glimt i øjet.

Men måske bør man alligevel holde fast i, at der er noget, man har ret til?

Det mener partner i exacto Peter Nørvig, men dog i en helt anden sammenhæng. En sammenhæng, der faktisk er den overophedede økonomis antitese. Nemlig den, at denne ret ikke er et spørgsmål om at bruge mere – måske mere end man har råd til – men om at bruge mindre. Både penge, tid og ressourcer.

 

En vision, der blev en mission

exacto blev i sin tid etableret med en klar vision, der udkrystalliserede sig til en mission: Det skulle være slut med at spilde tid på arbejde og opgaver, der enten kunne automatiseres eller helt elimineres.

Det var en vision og mission, der var vokset frem af Peter Nørvigs egne erfaringer fra orkanens øje:

"Jeg sad som CFO i en af verdens førende konsulenthuse med et team af høj specialiserede eksperter, der pga. tilbagevendende complianceopgaver spildte op imod en fjerdedel af deres tid hver måned på trivielle opgaver, som grundet vores tekniske setup skulle håndteres manuelt. Vi sad bogstavelig talt og kopierede Excel-filer fra én måned videre til den næste, hvor vi så manuelt gik ind og opdaterede datoer og data. Kolonne efter kolonne. Rulle forecast-filerne, som vi kaldte det. Når jeg så på det spild af tid og mit teams kapacitet, var min tanke: Det må kunne gøres bedre."

For Peter Nørvig blev denne tanke efterhånden til en vision, og med de rette partnere ombord også en mission:

"Jeg kunne se, hvordan det påvirkede teamet. At spilde sin tid på den måde; at bruge sin tid og sine evner, uden at det tilføjer værdi, er ødelæggende for arbejdsglæden og motivationen. Da jeg mødte dem, som senere blev mine medstiftende partnere i exacto, og fandt ud af, at de både delte min frustration og vision, var der derfor ikke langt fra tanke til handling. Vi formulerede vores mission: At give markedet det, som vi selv havde savnet."

 

Større behov har givet flere produkter

Med årene er exactos palette af ydelser som sagt vokset markant, for i det tætte samarbejde, exacto har med kunderne, er det blevet klart, at problemet er mere omfattende end som så:

"Det er jo ikke kun de økonomiansvarlige, der kæmper med dette problem. Hele det administrative lag er plaget af trivielle opgaver, der dræner dem for tid og ressourcer. Samtidig med at deres arbejdsgange er ineffektive, oplever de voldsomme spidsbelastninger i perioder, og at tilliden til data til tider kan være udfordret."

Derfor skyldes væksten i exactos ydelsespalette i høj grad et tæt samarbejde:

"Vi udvikler og skræddersyr vores forskellige produkter i tæt sparring med kunderne. Det er det optimale udgangspunkt, da løsningerne dermed har afsæt i helt konkrete udfordringer og behov. Men man kan sige, at det også kommer vores andre og kommende kunder til gavn. For hver gang vi har gennemført en ny tilpasning og implementering, har vi hentet værdifuld læring, der efterfølgende kan bruges til at optimere og justere den eksisterende portefølje af ydelser, som vi tilbyder vores kunder", forklarer Peter Nørvig.

 

Samme mission – større scope

Der er gået næsten 17 år, siden Peter Nørvig og de øvrige partnere gik sammen om en fælles mission og etablerede exacto. Men ifølge Peter Nørvig får denne mission hele tiden nye lag:

"I de første mange år har vores fokus været rettet primært på udvikling af nye digitale værktøjer til understøttelse af forskellige processer og arbejdsgange i virksomhederne. Men vi mener, at vi kan tage det videre endnu. For vi har konstateret, at der kan være en barriere for implementering af de efterspurgte værktøjer. Det kan være omkostninger, tid og/eller ressourcer til implementeringen. Altså til overhovedet at komme i gang. Denne barriere ønsker vi at få ned eller helt fjernet. For alle har ret til ikke at spilde deres tid såvel som deres ressourcer. Det gælder også, når de skal have den digitale understøttelse, de har brug for."


KONTAKT

Peter Jørgen Nørvig
Partner
Tlf.: +45 6179 8060
E-mail: pjn@exacto.dk

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab