• Ydelser

EXCELMODELLER
EXCEL-MODELLER EXCEL-MODELLER

Excel benyttes ofte med succes til at indsamle, udarbejde og formidle information, som bruges til at træffe vigtige forretningsmæssige beslutninger. Men det kræver den rette løsning, hvis der skal opnås optimalt udbytte af Excel som understøttende værktøj til håndtering af disse processer.


Udvikling af Excel-modeller er vores kernekompetence. Vi har fokus på at strømline vores kunders processer og modeller for derigennem at spare tid i hverdagen.

Vi ved, hvor afgørende det er, at Excel-løsninger er brugervenlige, lette at vedligeholde og ikke mindst tilpasse i forbindelse med de ændringer, som naturligt forekommer i en dynamisk organisation. Vores konsulenter er uddannet i Best Practice Spreadsheet Modelling, som er vores kunders garanti for, at løsningen er dynamisk, robust og kræver et minimum af vedligehold.

I de fleste af vores løsninger anvender vi simpel VBA-programmering (makro-programmering), som med lidt instruktion kan opdateres og vedligeholdes af vores kunder selv. I nogle få løsninger er VBA-programmeringen i sagens natur mere kompleks og kræver professionel assistance, hvis den skal tilpasses. Vi afpasser kompleksiteten til vores kunders ønsker og behov. VBA åbner mulighed for integration til andre systemer og en højere grad af automatisering, hvilket løfter niveauet af vores kunders løsninger, så løsningerne bliver både mere effektive og mere sikre.

Her er nogle af de fordele, I får ved at få udviklet en løsning med VBA-kode:

 • Manuelle arbejdsgange bliver automatiseret, hvilket sparer tid og eliminerer fejl, fx automatisk import af data fra et stort antal ensartede Excel-filer.
 • Det bliver muligt at integrere til andre programmer i Office-pakken, fx eksport af grafer og tabeller direkte i en powerpoint-skabelon i forbindelse med ledelsesrapportering eller udsendelse af autogenererede emails via Outlook.
 • Samme fil kan tilpasses flere forskellige brugertypers behov, fx skjul af udvalgte sheets, hvis brugeren ikke har rettigheder til at se disse. Dette kan eliminere behovet for at have flere versioner af den samme fil til forskellige brugergrupper.

 

Læs mere
Fold ind
ACCESS OG SQLDATABASER
ACCESS- OG SQL-DATABASER ACCESS- OG SQL-DATABASER

Meget kan man sige om Excel, men en god database er det ikke. Hvis Excel ikke længere dækker jeres behov, er en løsning baseret på enten Access- eller SQL-teknologi et billigt og fleksibelt alternativ.


En del af vores kunder har startet små databaser op i et regneark. Det er der i og for sig ikke noget galt i – så længe ”databasen” er meget simpel og kun skal anvendes af en enkelt bruger.

Men behovene og kravene til nogle af disse løsninger øges i takt med, at de bliver mere og mere centrale i forhold til håndtering af den proces, der understøttes. Og pludselig står man med en personafhængig, kompleks og tung løsning.

Vi er specialiserede i at konvertere disse Excel-databaser over i en Access/SQL-løsning – uden at budgettet stikker af. 

Rent teknisk baserer en Access-database sig på SQL-databasens teknologi, som langt de fleste virksomheder benytter i dag. Derved åbnes muligheden for at udvikle en stort set licensfri løsning, der kombinerer det bedste fra begge verdener, nemlig den let tilgængelige og fleksible brugerflade i Access og SQL-databasens regnekraft og sikkerhed.

Her er nogle af de fordele, I bl.a. får ved at vælge en løsning i Access/SQL:

 • Let tilgang til indtastning/håndtering af komplekse data, hvor der eksempelvis er interne afhængigheder, som spiller ind.
 • Alle data opbevares i en Access/SQL-database, og flere brugere kan tilgå data på samme tid. Derved undgår man låste filer, distribution af data i flere filer osv.
 • Mulighed for opsætte adgangsrettigheder – der er således ingen brugere, som kan tilgå data, som de ikke har rettigheder til.
 • Den bagvedliggende database kan nemt integreres med andre systemer, hvorved man fx får mulighed for automatisk opdatering med realiserede tal fra ERP-systemet.
Læs mere
Fold ind
FRA EXCEL TIL DATABASE
FRA EXCEL TIL DATABASE FRA EXCEL TIL DATABASE

Det sker i stadig stigende grad, at vores kunders behov bedst kan dækkes af en løsning, hvor Excel kombineres med en bagvedliggende database. Det kan fx være på grund af store datamængder, et ønske om tilgængelighed for flere samtidige brugere eller øget sikkerhed. I sådanne tilfælde bør en kombination af Excel og en SQL-database overvejes som en del af løsningen.


Vi har udviklet en teknologi, som sætter jer i stand til at gemme jeres Excel-baserede data i en bagvedliggende SQL-database. Teknologien kræver blot, at data kan indsamles på en konsistent måde, fx via en eller flere standardiserede Excel-templates. Der er ingen begrænsninger i, hvordan disse Excel-templates udformes. Dvs. I opnår fordelene ved Excels fleksibilitet og databasens dataintegritet og datadelingsfunktioner.

Som med alle vores løsninger betales kun en engangsydelse for selve udviklingen – I slipper således for at betale licenser eller andre løbende faste omkostninger.

Her er nogle af de fordele, I får ved at vælge en kombination af Excel og en databaseløsning:

 • Alle data opbevares i en sikker SQL-database, hvor flere brugere kan tilgå data på samme tid. Derved undgår man at skulle distribuere data i flere Excel-filer.
 • Mulighed for styring af fil-versioner og adgange via databaserettigheder. Der er således ingen brugere, der kan tilgå data, som de ikke har rettigheder til, ligesom det ikke er muligt at benytte en forkert version af en given fil.
 • SQL-databasen kan nemt integreres med fx et ERP-system, hvormed man får mulighed for automatisk opdatering af Excel-løsningen med realiserede tal fra ERP-systemet.
 • Ved store datamængder og høj kompleksitet kan beregninger foretages direkte på SQL-serveren, hvilket giver en regnekraft og hastighed mange gange større, end hvad der er muligt i Excel.
Læs mere
Fold ind

HVORDAN KOMMER VI I GANG?

I vores møde med jer vil vi indledningsvis afklare, om I skal have udviklet nye løsninger eller optimeret jeres eksisterende.

Uanset valget er det vores målsætning, at løsningerne øger jeres effektivitet, strømliner jeres processer og er nemme at anvende i hverdagen. 


Læs mere

Opgavetyper

Budgettering & forecasting

Budgettering & forecasting

Har I en tung og tidskrævende budgetproces, som kunne trænge til et service-eftersyn?

 

Læs mere

Rapportering

Rapportering

Betaler I licens til en standardiseret rapporteringsløsning, som ikke imødekommer jeres behov?

 

Læs mere

Konsolidering

Konsolidering

Er jeres konsolideringsmodeller præget af mange manuelle rutiner og svære at få et overblik over?

 

Læs mere

Salgsforecast

Salgsforecast

Kunne I tænke jer et forecast-grundlag baseret på realiserede tal i et rullende statistisk forecast?

 

Læs mere

Lønbudgettering

Lønbudgettering

Består jeres lønbudget også af rigtig mange forskellige Excel-ark, som sendes rundt mellem de involverede parter i budgetprocessen?

 

Læs mere

Profitabilitets-analyse

Profitabilitets-analyse

Vil I gerne stille skarpt på profitabilitet og blive klogere på jeres kerneforretning?

 

Læs mere

Tilbudsmodel

Tilbudsmodel

Er tilbudsgivning en strømlinet proces med sikkerhed for overholdelse af fx standardpriser og rabatstrukturer i jeres virksomhed?

 

Læs mere

Ressource-planlægning

Ressource-planlægning

Har I brug for at få bedre overblik over jeres planlagte ressourceforbrug?

 

Læs mere

Bonusberegning

Bonusberegning

Har I oplevet udfordringen i at håndtere forskelligartede parametre for bonusberegning af forskellige medarbejdergrupper?

 

 

Læs mere

HOLD DIG OPDATERET  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag info og tips fra exacto, så du kan gøre det bedre, hurtigere og smartere i Excel.   


Læs mere

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
peter@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tom@exacto.dk

Genveje

Forside
Om exacto
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab