• BONUSBEREGNING

ER MEDARBEJDERBONUS EN VÆSENTLIG DEL AF JERES AFLØNNING AF HELE ELLER DELE AF MEDARBEJDERSTABEN?

Har I også oplevet udfordringen i at håndtere forskelligartede parametre for den endelige bonusberegning alt efter medarbejdergrupper?

Vi hjælper jer med at systematisere og strømline jeres bonusproces, så I sparer tid, minimerer manuelt arbejde og undgår fejlindtastninger.

For at få processen omkring bonusberegningen til at fungere optimalt, kræves det rette setup. Et setup hvor det er enkelt og overskueligt at håndtere de forskellige parametre og kontraktlige forhold, der indgår i bonusberegningen. Vi har i vores løsninger stort fokus på brugervenlighed og overskuelighed.

En typisk udfordring er behovet for, at forskellige medarbejdergrupper skal have forskellige brugerrettigheder. Dette håndteres nemt og overskueligt ved opdatering af en enkelt stamdata-tabel i de løsninger til bonusberegning, vi har leveret til vores kunder. De steder, hvor det kan være relevant at knytte jeres performance management sammen med bonusberegningen, håndterer vi også.

Rapporteringsmæssigt er der mange muligheder – vi faciliterer og sætter den rapportering op, som er relevant for netop jer. I får en skræddersyet løsning, der er nøje tilpasset jeres behov.

Vi har leveret bonusberegnings- og lønbudgetterings-løsninger til flere af vores kunder. Vi hjælper også gerne jer. Kontakt os, og hør mere om mulighederne.

 

OPGAVETYPER

BUDGETTERING & FORECASTING

BUDGETTERING & FORECASTING

Har I en tung og tidskrævende budgetproces, som kunne trænge til et service-eftersyn?

 

Læs mere

RAPPORTERING

RAPPORTERING

Betaler I licens til en standardiseret rapporteringsløsning, som ikke imødekommer jeres behov?

 

Læs mere

KONSOLIDERING

KONSOLIDERING

Er jeres konsolideringsmodeller præget af mange manuelle rutiner og svære at få et overblik over?

 

Læs mere

SALGSFORECAST

SALGSFORECAST

Kunne I tænke jer et forecast-grundlag baseret på realiserede tal i et rullende statistisk forecast?

 

Læs mere

LØNBUDGETTERING

LØNBUDGETTERING

Består jeres lønbudget også af rigtig mange forskellige Excel-ark, som sendes rundt mellem de involverede parter i budgetprocessen?

 

Læs mere

PROFITALIBETSANALYSE

PROFITALIBETSANALYSE

Vil I gerne stille skarpt på profitabilitet og blive klogere på jeres kerneforretning?

 

Læs mere

TILBUDSMODEL

TILBUDSMODEL

Er tilbudsgivning en strømlinet proces med sikkerhed for overholdelse af fx standardpriser og rabatstrukturer i jeres virksomhed?

 

Læs mere

RESSOURCE-PLANLÆGNING

RESSOURCE-PLANLÆGNING

Har I brug for at få bedre overblik over jeres planlagte ressourceforbrug?

 

Læs mere

BONUSBEREGNING

BONUSBEREGNING

Har I oplevet udfordringen i at håndtere forskelligartede parametre for bonusberegning af forskellige medarbejdergrupper?

 

 

Læs mere

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Om exacto
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab