• CASE

    Bedre planlægning og optimal brug af ressourcer med nyt system til medarbejderplanlægning

MEDARBEJDER-PLANLÆGNING UDEN BRANDSLUKNING

 

Opgaven

Væk fra manuelle udtræk

Center for Løn & Personale i en af Danmarks store kommuner ønskede at strømline deres proces for planlægning af medarbejdernes arbejdsopgaver. Med mange teams og et stort antal medarbejdere var det en opgave af stor kompleksitet, og som krævede det rette værktøj for at sikre overblik og opnå en optimal ressourcestyring.

Kommunen havde tidligere benyttet sig af manuelle udtræk af data i Excel fra deres sagssystem, men fordi løsningen ikke gav det fornødne overblik og var langsom at arbejde i, var der behov for at tænke nyt.

 

Løsningen

Hurtigt overblik over ressourcer

exacto har udviklet en skræddersyet løsning bestående af et brugervenligt Access-administrationsmodul og en SQL-server, hvor al data lagres. Nu kan hver enkelt teamleder let danne sig overblik over tilstedeværende ressourcer og på optimal vis fordele opgaver blandt centrets medarbejdere.

En team-oversigt viser på såvel uge- som månedsniveau, hvor mange timer den enkelte medarbejder har til rådighed; medarbejderens normtid sammenholdes med den tid, der allerede er allokeret til specifikke arbejdsopgaver. Teamledere kan let følge med i, hvad de har nået, og hvilke opgaver der endnu mangler, idet det også er muligt at trække statistik på afsluttede sager og realiseret timeforbrug. Det er således nemt og hurtigt at omprioritere opgaver – og også at flytte opgaver mellem medarbejdere, hvis en given medarbejder har tid til overs, og en anden viser sig at være spidsbelastet. Ikke mindst hvis der er behov for udlån af medarbejdere på tværs af centrets mange teams.


Resultatet

Mindre brandslukning og bedre anvendelse af ressourcer

Kommunen har alt i alt fået en løsning, der sikrer større overblik samt bedre planlægning i Center for Løn & Personale og en mere optimal anvendelse af ressourcer. De har fået et værdifuldt indblik i, hvad centret bruger sin tid på, og hvor lang tid de enkelte opgaver egentlig tager. Som resultat heraf oplever de mindre brandslukning i hverdagen. 


KONTAKT

Martin Mark Rasmussen
Partner
Tlf.: +45 6179 8020
E-mail: mmr@exacto.dk

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE JER? 

Har I fx behov for bedre ressourceplanlægning – og ønsker I ikke at være afhængig af en enkelt nøglemedarbejders viden om den løsning, I arbejder i? Vi kan hjælpe jer med at undgå personafhængighed og dermed også spidsbelastninger hos udvalgte medarbejdere med et professionelt udviklet system.


Læs mere

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Om exacto
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

 

BOOK EN ONLINE-DEMO
BOOK EN ONLINE-DEMO
Vil I høre mere om, hvordan vi kan afkorte jeres budgetproces?
Tilmeld jer vores 30 minutters online-demo. Her viser vi, hvordan I med exacto budgeting kan spare tid og slippe af med de mange Excel-filer, når I budgetterer.
Online-demo